ale to już było
 Beskid Niski 9 - 11.10.2021
Wysowa-Góra Jawor- Blechnarka-Obic- Przełęcz Regetowska- Regietów-
Zdynia-Gładyszów-Kwiatoń-Hańczowa- Ropki-Bieliczna-Izby
 
Wycieczkę prowadzili Jurek Świerczyński i Radek Dałkowski
 
zdjęcia zrobili:
Mirka Kuchciak, Basia Twardowska, Dorota Słaboszewska
Janusz Śmiałowski, Jurek Świerczyński i  Marcin Ostrowski
Koło Przewodników Beskidzkich  w Łodzi