Bieszczady 23 - 28.08.2005
Wycieczkę prowadzili    Radek Dałkowski i Tomek Łukomski