plakat.jpg (43570 bytes)
  ale to już było
      Beskid Niski 29.04 - 2.05.2017
Krempna - Polany - Olchowiec- Branie- Barwinek - Zyndranowa- Przełecz Dukielska-
Nizny Komarnik - Żydowskie - Ciechania - Świerzowa Ruska - Majdan- Bartne
bn17tm3.jpg (239398 bytes)
bn17js14.jpg (259082 bytes)
bn17aw1.jpg (154076 bytes)
bn17aw2.jpg (287682 bytes)
bn17mko1.jpg (274686 bytes)
bn17mko2.jpg (242251 bytes)
bn17js17.jpg (258092 bytes)
bn17js13.jpg (379779 bytes)
bn17js19.jpg (398551 bytes)
bn17js18.jpg (345982 bytes)
bn17mko3.jpg (277056 bytes)
bn17mo1.jpg (347247 bytes)
bn17js12.jpg (296598 bytes)
bn17js20.jpg (436494 bytes)
bn17js11.jpg (321152 bytes)
bn17js10.jpg (370041 bytes)
bn17mb3.jpg (295178 bytes)
bn17js9.jpg (165479 bytes)
bn17mb1.jpg (180161 bytes)
bn17mb2.jpg (208239 bytes)
bn17js8.jpg (264041 bytes)
bn17js6.jpg (247684 bytes)
bn17js7.jpg (343902 bytes)
bn17aw3.jpg (266221 bytes)
bn17js5.jpg (303905 bytes)
bn17js21.jpg (323845 bytes)
bn17js22.jpg (352562 bytes)
bn17aw4.jpg (242570 bytes)
bn17js23.jpg (267691 bytes)
bn17aw5.jpg (273818 bytes)
bn17tm2.jpg (203345 bytes)
bn17mo2.jpg (187748 bytes)
bn17aw6.jpg (211575 bytes)
bn17tm1.jpg (462920 bytes)
bn17js2.jpg (337874 bytes)
bn17js4.jpg (405834 bytes)
bn17mb4.jpg (308948 bytes)
bn17mb5.jpg (252569 bytes)
bn17aw8.jpg (324530 bytes)
bn17js3.jpg (60584 bytes)
bn17aw7.jpg (229724 bytes)
Wycieczkę prowadzili : Leszek Skalski, Dorota Słaboszewska i Jurek Świerczyński
bn17js1.jpg (374369 bytes)
zdjęcia zrobili :
  Jurek Świerczyński, Mirek Bartczak, Magda Osuchowska, Andrzej Wodziński,
Marcin Ostrowski i Tomek Minkiewicz.
Koło Przewodników Beskidzkich  w Łodzi