KOŁO   PRZEWODNIKÓW   BESKIDZKICH  w  Łodzi
  ale to już było

"Beskid Sądecki jesienią"   23 - 25 października 2015

 
Obidza - Przysłop - Prehyba-Złomisty - Radziejowa - Wielki Rogacz - Obidza - P.Długa-
Hala Konieczna-  - Prehyba - Jaworki - Wawóz Homole- Bukowinki - Jaworki
 
podejście z Obidzy przez Przełęcz Przysłop na Prehybę
preh15dm3.jpg (79345 bytes)
preh15dm4.jpg (69953 bytes)
preh15ms1.jpg (63000 bytes)
preh15mo1.jpg (87782 bytes)
preh15mb1.jpg (92203 bytes)
preh15ms2.jpg (93595 bytes)
wieczór w schronisku na Prehybie
preh15ms3.jpg (54061 bytes)
preh15dm1.jpg (18664 bytes)
Prehyba - Złomisty - Radziejowa
preh15mo2.jpg (85730 bytes)
preh15mb4.jpg (85524 bytes)
preh15ew1.jpg (77630 bytes)
preh15mo3.jpg (72485 bytes)
preh15js9.jpg (44624 bytes)
Radziejowa -Wielki Rogacz - Obidza- P.Zawór- Prehyba
preh15ew2.jpg (53203 bytes)
Radziejowa -Wielki Rogacz - P.Zawór- P.Długa- Hala Konieczna- Prehyba
preh15mo5.jpg (97675 bytes)
preh15mo4.jpg (71977 bytes)
preh15js92.jpg (49238 bytes)
preh15js91.jpg (37321 bytes)
noc na  Prehybie
preh15dm5.jpg (20914 bytes)
preh15dm7.jpg (44522 bytes)
preh15dm2.jpg (25975 bytes)
preh15jac9992.jpg (67835 bytes)
preh15jac999.jpg (78414 bytes)
preh15jac9991.jpg (75479 bytes)
preh15jac997.jpg (47124 bytes)
preh15jac998.jpg (74910 bytes)
preh15jac996.jpg (54543 bytes)
preh15jac993.jpg (72470 bytes)
preh15jac992.jpg (77299 bytes)
preh15jac99.jpg (59851 bytes)
preh15jac994.jpg (74773 bytes)
preh15jac995.jpg (76721 bytes)
preh15jac98.jpg (75046 bytes)
preh15jac991.jpg (63896 bytes)
wschodzące słońce budzi Tatry -
z okna pokoju schroniska na Prehybie zdjęcie zrobiła o 6.17 Danusia Majczyna
preh15dm8.jpg (22336 bytes)
zejście z Prehyby do doliny Starego
preh15mb5.jpg (52853 bytes)
preh15mb6.jpg (79743 bytes)
preh15ms4.jpg (57182 bytes)
preh15dm9.jpg (38846 bytes)
preh15mo6.jpg (59653 bytes)
preh15kch2.jpg (45601 bytes)
preh15mo7.jpg (87445 bytes)
preh15jac8.jpg (114924 bytes)
preh15jac91.jpg (107563 bytes)
preh15jac9.jpg (114695 bytes)
preh15mo8.jpg (111210 bytes)
preh15ms5.jpg (96408 bytes)
preh15jac6.jpg (118195 bytes)
preh15jac4.jpg (105698 bytes)
preh15jac5.jpg (89736 bytes)
preh15dm92.jpg (81093 bytes)
preh15mo9.jpg (101893 bytes)
preh15jac7.jpg (104205 bytes)
preh15mb2.jpg (76127 bytes)
preh15mo91.jpg (96086 bytes)
preh15jac3.jpg (117283 bytes)
preh15jac2.jpg (111858 bytes)
Opołta nad Jaworkami
preh15js8.jpg (23894 bytes)
preh15mo92.jpg (65085 bytes)
preh15js6.jpg (20156 bytes)
preh15js7.jpg (22312 bytes)
preh15mo93.jpg (88682 bytes)
preh15ew5.jpg (38842 bytes)
preh15js5.jpg (22102 bytes)
Wąwóz Homole- Bukowinki - Jaworki
preh15ew7.jpg (61575 bytes)
preh15mo95.jpg (104996 bytes)
preh15dm93.jpg (76355 bytes)
preh15js93.jpg (103615 bytes)
preh15js3.jpg (30545 bytes)
preh15kch1.jpg (94993 bytes)
preh15mo96.jpg (67550 bytes)
preh15dm94.jpg (42252 bytes)
preh15mo97.jpg (55839 bytes)
a my wracamy tu co roku każdego lata, każdej zimy...
preh15jac1.jpg (93795 bytes)
preh15mo94.jpg (73365 bytes)
preh15js4.jpg (34623 bytes)
preh15ms6.jpg (77500 bytes)
preh15ms7.jpg (47525 bytes)

preh15jac94.jpg (118827 bytes)

 
Wycieczkę prowadzili :  Dorota Słaboszewska i Jurek Świerczyński
preh15jac95.jpg (120705 bytes)
poniżej od lewej: Sławek Kołsut, Dorota Słaboszewska, Jurek Świerczyński i Gosia Braun
preh15jac97.jpg (71535 bytes)
 
zdjęcia zrobili : Magda Osuchowska, Danusia Majczyna, Mirka Skawińska, Ela Wróblewska,
Jurek Świerczyński, Mirek Bartczak, Krzysiek Chmielewski i Jacek Szczepaniak
Koło Przewodników Beskidzkich  w Łodzi