plakat.jpg (43570 bytes)
10 - 12 lipca 2004     Beskid Niski
jawjur491.jpg (48386 bytes)
pociągiem dojechalismy do Jasła skąd "nasz" autobus dowiózł nas do Krempnej jawjur41.jpg (16218 bytes) jawjur42.jpg (16934 bytes)
Przed cerkwią Jurek mówił o bogatej i tragicznej  historii tej Ziemi i jej mieszkańcach Łemkach ... jawkow44.jpg (10882 bytes) jawkow42.jpg (13444 bytes)
a w jej środku opowiedział o ikonostasie jawkow45.jpg (8595 bytes) jawkow46.jpg (9811 bytes)
dla wielu uczestników było to pierwsze,
tak bliskie, spotkanie ze światem cerkiewnym
a dla wszystkich pierwsze grupowe
zdjęcie na tle beskidzkiego  ikonostasu
jawkow41.jpg (39448 bytes)
na cmentarzu nad Krempną Marcin
przybliżył historię frontu wschodniego
I wojny światowej , Operacji Gorlickiej i licznych cmentarzy wojennych z tamtego czasu..
jawjur45.jpg (19424 bytes) jawjur46.jpg (24929 bytes)
jawjur49.jpg (41995 bytes)
zeszliśmy trochę z naszej drogi
by obejrzeć cerkiew w Kotani
jawjur493.jpg (18223 bytes) jawjur494.jpg (22191 bytes)
odpoczynek przed   cerkiewią w Światkowej Małej był też okazją do  beskidzkiej zadumy jawjur497.jpg (21234 bytes) jawkol496.jpg (22453 bytes)
lunch w Wyszowatce  i przejście przez
byłą wieś Długie
jawjur4992.jpg (16412 bytes) jawjur4993.jpg (9901 bytes)
po noclegu w Radocynie
wyruszamy na beskidzie drogi
jawjur4994.jpg (17057 bytes) jawjur4995.jpg (13140 bytes)
w Lipnej oglądamy cmentarz,
miejsce po cerkwi...
jawkow47.jpg (12997 bytes) jawjur4998.jpg (26264 bytes)
...Jurek przeczytał kilka wierszy
Iwana Rusenki i Petra Murianki
jawjur4999.jpg (25613 bytes) jawkow49.jpg (11521 bytes)
jawjur4997.jpg (74718 bytes)
odpoczywamy z widokiem na Rotundę
i odwiedzamy grób Św.Maksyma Sandowycza
w Zdyni
jawjur49993.jpg (19358 bytes) jawjur49994.jpg (24570 bytes)
w Ługu przygotowujemy na ognisku pyszny obiad beskidzki jawjur49996.jpg (18923 bytes) jawjur49997.jpg (18997 bytes)
a na deser kapela ludowa górali sądeckich z Brunar, gościnnie wystepujaca na Łemkowszczyźnie jawjur49999.jpg (20518 bytes) jawjur499991.jpg (18521 bytes)
  po obiedzie jedna grupa z Jurkiem i Sławkiem
przez Smerekowiec dotarła do wód wysowskich
jawjur499992.jpg (13314 bytes) jawjur499994.jpg (15999 bytes)
jawjur499993.jpg (40940 bytes)
  a druga z Marcinem przeszła przez Rotundę i Kozie Żebro jawkow492.jpg (11864 bytes) jawjur499995.jpg (21205 bytes)
wieczór wysowski jawkow494.jpg (7738 bytes) jawkol42.jpg (11094 bytes)
12 lipca
odpust prawosławny na Górze Jawor
jawkol43.jpg (10764 bytes) jawjur4999991.jpg (19058 bytes)
  jawjur4999993.jpg (14606 bytes) jawjur4999994.jpg (17107 bytes)
  jawjur4999996.jpg (20901 bytes) jawkol48.jpg (13907 bytes)
  jawjur4999997.jpg (23703 bytes) jawkol47.jpg (13049 bytes)
przez przejście turystyczne przekraczamy granicę słowacką jawkow496.jpg (71309 bytes)
i wchodzimy na najwyższą góre Beskidu Niskiego, słowacki Busow (1001 mnpm) jawjur49999992.jpg (12976 bytes) jawjur49999991.jpg (17139 bytes)
a w Cigelce pijemy słowackie piwo jawjur49999993.jpg (22303 bytes) jawjur4999999.jpg (17825 bytes)
w blasku zachodzącego słońca, przed powrotem do domu śpiewamy beskidzkie piosenki jawkol49.jpg (38737 bytes)
jawkol491.jpg (40497 bytes)