plakat.jpg (43570 bytes)
ale to już było
68 Wycieczka po łódzkich górach    ** 10.10.2020
Kolumna - Barycz- Grabia - Ostrów - Kolumna  15 km
wycieczkę prowadził Jurek Świerczyński
foto : Mirka Kuchciak , Basia Twardowska, Jurek Świerczyński i Mirek Bartczak
Koło Przewodników Beskidzkich  w Łodzi