KOŁO   PRZEWODNIKÓW   BESKIDZKICH  w  Łodzi
  ale to już było
      "10 Mikołajki Beskidzkie""    14 - 16 grudnia  2012
Wisła Łabajów - Stożek Wielki - Kiczory - Stozek Wielki - Filipka - sedlo pod Gronickiem -
Stożek Wielki - Cieślar - Soszów Wlk - Wisła Jawornik
 
miko12dms1.jpg (47851 bytes)
miko12am1.jpg (86462 bytes)
miko12am2.jpg (112289 bytes)
miko12am3.jpg (99499 bytes)
miko12am4.jpg (117152 bytes)
miko12mb1.jpg (27607 bytes)
miko12ms3.jpg (49042 bytes)
miko12dms3.jpg (33927 bytes)
miko12mb2.jpg (32536 bytes)
miko12mb3.jpg (37333 bytes)
miko12ms5.jpg (33552 bytes)
miko12mo1.jpg (58676 bytes)
miko12d1.jpg (62556 bytes)
miko12ms6.jpg (63947 bytes)
miko12ms8.jpg (52382 bytes)
miko12ms7.jpg (58758 bytes)
miko12mo2.jpg (59928 bytes)
miko12h2.jpg (56532 bytes)
miko12ao2.jpg (89619 bytes)
miko12ao1.jpg (82896 bytes)
miko12h3.jpg (55297 bytes)
miko12ms4.jpg (62215 bytes)
miko12h4.jpg (53004 bytes)
miko12do1.jpg (46580 bytes)
miko12mo3.jpg (74815 bytes)
miko12mb4.jpg (72773 bytes)
miko12ms9.jpg (48378 bytes)
miko12ao4.jpg (37059 bytes)
miko12js2.jpg (76993 bytes)
miko12do3.jpg (51727 bytes)
miko12js1.jpg (45353 bytes)
miko12mb5.jpg (59006 bytes)
miko12ao6.jpg (52367 bytes)
miko12ao5.jpg (52349 bytes)
miko12aa1.jpg (69969 bytes)
miko12ms92.jpg (62443 bytes)
miko12ms91.jpg (57537 bytes)
miko12do2.jpg (54581 bytes)
 
Wycieczkę prowadzili :
Jurek Świerczyński, Gosia Braun, Radek Dałkowski i Agnieszka Michalak
miko12gb1.jpg (61753 bytes)
 
zdjęcia zrobili : Mirka Skawińska, Jadzia Sieradz, Danusia  Orszulak, Hania Karszniewicz,
Agnieszka Michalak,  Alina Omiecińska,Marcin Ostrowski i Mirek Bartczak
Koło Przewodników Beskidzkich  w Łodzi