KOŁO   PRZEWODNIKÓW   BESKIDZKICH  w  Łodzi
  ale to już było
      Beskid Niski   26 - 28 sierpnia  2010
Wysowa - Góra Jawor - Cigelka - Busov - Vysny Twarozec - Blechnarka- Wysowa
Uście Gorlickie - Kwiatoń - Gładyszów - Zdynia - Rotunda - Regetów
Hańczowa - Ropki - Bieliczna - Izby
z Wysowej na Górę Jawor
nis10j.jpg (78117 bytes)
więcej foto
Sanktuarium Prawosławne na Górze Jawor
nis10mirb1.jpg (113408 bytes)
więcej foto
przejście do Cigielki
nis10j2.jpg (38296 bytes)
więcej foto
popas w słowackiej Cigielce
nis10j3.jpg (107542 bytes)
więcej foto
wejście na Busov
nis10r4.jpg (103105 bytes)
więcej foto
na najwyższej górze Beskidu Niskiego Busowie (1002 mnpm)
nis10agm1.jpg (139450 bytes)
więcej foto
powrót przez  Vysny Tvarozec, Blechnarkę do Wysowej
nis10agm2.jpg (96623 bytes)
więcej foto
cerkiew w Kwiatoniu
nis10mo2.jpg (104946 bytes)
więcej foto
w Gładyszowie i Zdyni
nis10r6.jpg (113804 bytes)
więcej foto
na Rotundzie
nis10r7.jpg (104697 bytes)
więcej foto
śpiewanki na bazie w Regetowie
nis10r8.jpg (77696 bytes)
więcej foto
spotkanie z orszakiem weselnym w Regetowie
nis10j8.jpg (64519 bytes)
więcej foto
przejście z Hańczowej do Izb
nis10j4.jpg (52893 bytes)
więcej foto
w dolinie dawnej wsi łemkowskiej Bieliczna
nis10agm3.jpg (151039 bytes)
więcej foto
Rezerwat Skamieniałe Miasto
nis10r2.jpg (125121 bytes)
więcej foto
"do gór , do beskidzkich gór zawracamy oczy"
nis10agm4.jpg (95008 bytes)
więcej foto
 
Wycieczkę prowadzili Jurek Świerczyński  i Radek Dałkowski
nis10a1.jpg (110244 bytes)
 
zdjęcia zrobili :
Radek Dałkowski,Jurek Świerczyński, Marcin Ostrowski, Agnieszka Michalak, Hania Karszniewicz i Mirek Bartczak
Koło Przewodników Beskidzkich  w Łodzi