17.11.2003
Wieczór Przewodnicki
Pierwszy

uroczyście powitaliśmy
naszych gości

Rysiek Bonisławski
udowodnił
wszystkim,
że Łódź to miasto
wśród ... gór

Marcin Kowalczyk poprowadził
licznie zgromadzonych
gości
w słowacki
Vyhorlat...
...i wrócil
w Beskidy
śladami
dzielnego
wojaka Szwejka
W przerwie Jurek Świerczyński opowiadał o naszym kole telewizji a Krzysztof tradycyjnie rozstawił swój kramik z przewodnikami i mapami
Na beskidzką nutę zagrali dla wszystkich nasi muzykujący przyjaciele z zespołu "Przejście"
Przewodnicy i muzycy zapraszaja na kolejny Wieczór Przewodnicki.