18  kwietnia  2005
Jedenasty  Wieczór  Przewodnicki
Gościem  był   Michał Stopczyński
z Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
specjalista od ekstremalnych zjazdów na rowerze
profesor Bonisławski powiódł zebranych do Moskwy
mgr Marcin Kowalczyk pokazał ostatnią wycieczkę Kardynała Karola Wojtyły
przed wyjazdem na konklawe w 1978 roku
mgr inż Jurek Świerczyński zaprosił wszystkich na najbliższe wycieczki
Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie z naszym gościem